Minnesvägg från jordbävningen 2010 i Haiti

Till minne av de 93 UN anställda som dog till följd av jordbävningen 2010. HQ byggnaden rasade och ledningen med den.